نویسنده = سید محمدمهدی قبولی درافشان
تعداد مقالات: 1
1. افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-211

سید محمدمهدی قبولی درافشان