نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی حکم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 55-83

حمید مسجدسرائی؛ اعظم نظری