نویسنده = سعید نظری توکلی
تعداد مقالات: 1
1. مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-193

سعید نظری توکلی؛ محمدصالح مصلح