نویسنده = ���������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تبری از عیوب مبیع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 131-150

عبدالجبار زرگوش نسب