نویسنده = منیره خطیبی
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت پول از منظر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-39

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی


2. مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-62

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی